Asfaltovanie
“ Asfaltovanie Za Tepla“

Služby

 

Sluzby

 

Firmy, Obce, Súkromný osoba sme vám k dispozícii !

 

Ac-11 Valcovaný Asfalt Za Tepla

Ciest, Chodník, Priemyselné uzemie, Parkoviská, Cyklistické chodníky,  Parkovanie Oprava výtlkov,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oprava Vytlkov

Rezanie a Oprava Vytlkov Ac-11 asfalt za tepla

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zalievanie Trhlín

Rezanie a zalievanie trhlín na asfalt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Drveny Kamen

Spodná vrstva pod ciest, Poľnohospodárstvo Ciest Príjazdové cesty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------